Víceúčelová vodní nádrž

V současné době probíhá výstavba nového areálu koupaliště. Nové koupaliště bude mít úpravu vody na způsob biotopu.

Provoz tohoto nového koupaliště by měl být zahájen již v letošním roce.

Jako provozovatel se již těšíme na Vaši návštěvu.

Před otevřením nového koupaliště uvedeme na této stránce podrobnější informace o zahájení a podmínkách provozu.

Níže uvedené fotografie jsou z původního areálu víceúčelové nádrže, aby se ještě dalo zavzpomínat, jak to vypadalo dříve.