Kulturní dům

V současné době provoz kulturního domu v Jemnici zajišťuje společnost Správa majetku města, s.r.o., Romana Havelky 994, Jemnice. Případní zájemci o pronájem KD nebo bývalého kina si musí domluvit případné termíny pronájmu na odboru kultury na městském úřade v Jemnici.