Kulturní dům

V současné době provoz KD v Jemnici zajišťuje společnost Správa majetku města, s.r.o., Romana Havelky 994, Jemnice.

Případní zájemci o pronájem KD nebo bývalého kina si musí domluvit případné termíny pronájmu na odboru kultury na městském úřade v Jemnici.

Odbor kultury

Kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Hopian, tel.: 702 090 435, e-mail: kultura@mesto-jemnice.cz